• CAT MINH TECHNOLOGY EQUIPMENT CO., LTD
  JIS B 1182-1995 Large square head bolts
  JIS B 1182-1995 Large square head bolts

  Price: Contact

   Mã số nhà sản xuất: CM-JIS-B1182 Mã số đặt hàng:
  • Manufacturer : Japan, Singapore, Taiwan, China
  • Guarantee : 24 Month
  • Đóng gói :
  • Status: Hàng có sẵn

   ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN SẢN PHẨM, HOẶC MUA HÀNG XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
   Điện thoại: 84-28-62583341 | 62583347 |  Hotline: 0903.180099
   Email: info@catminh.com

  JIS B 1182-1995 Large square head bolts

  The information below lists the required dimensional, chemical and physical characteristics of the products.
  Specification Requirements:
  Dimensions: JIS B1182-1995
  Material: Stainless steel, steel alloy, carbon steel..
  Finish: hot deep galvanized, niken, ... for steel alloy.


  Screw Thread
  d

  M10 M12 M16 M20 (M22) M24
  P Pitch 1.5 1.75 2 2.5 2.5 3
  ds Normal size 10 12 16 20 22 24
  max. 10.7 12.9 16.9 20.95 22.95 24.95
  min. 9.8 11.8 15.8 19.65 21.65 23.65
  k Normal size 7 8 10 13 14 15
  max. 7.6 8.8 10.8 13.9 14.9 15.9
  min. 6.4 7.2 9.2 12.1 13.1 14.1
  s max. 24 30 36 41 46 55
  min. 23.2 29.2 35 40 45 53.8
  TOP